2020-10-31

Targeted Individuals

Puslapis skirtas psichotronikos paveiktiems žmonėms.

sistema

Ar esi psichotronikos paveiktas žmogus (TI), ar ne gali būti gana sunku pasakyti, nes požymiai būna įvairaus sunkumo. Jeigu nevykdoma psichologinė operacija, tai reikia sekti savo elgesį ir tai, kas vyksta aplinkui, nes tai gali reikštis kaip paprasčiausias agentūrinis „užsisėdimas“. Jeigu vyksta psichologinė operacija, yra  visa eilė simptomų, pagal kuriuos nustatoma, kad žmogus yra paveiktas psichotronikos. Pabandysiu išvardinti kai kuriuos požymius:

1) balsai galvoje, kurie tiesiogiai su tavim bendrauja;

2) persekiojantis balsas, kuris daro įvairias replikas, komentuoja elgesį, mintis;

3) šnekėjimas su operatyvine grupe dideliais atstumais (per visą kvartalą);

4) svetimos mintys, negebėjimas kontroliuoti minčių, priverstinis savęs kaltinimas;

5) įdėtiniai vaizdiniai, bandymas vaizduotę painioti su atmintimi;

6) sukelta technologinė asociacija su tema, kuri nuolatos kartojasi tam tikrose situacijose;

7) robotizuotas elgesys;

8) nekontroliuojamas, kompulsyvus noras;

9) psichotroninis tardymas;

10) kraujospūdžio svyravimai;

11) pasikartojančios migrenos;

12) nemiga, kuri kartojasi pagal tam tikrą sistemą;

13) akatizija (neramumas);

14) nuolatinis nuovargis be jokios priežasties (net po gero miego);

15) pastovi bloga savijauta su „prašviesėjimu“ kas kažkiek laiko (2 kartus per mėnesį);

16) „komendanto valanda“ vakare – mieguistumas nustatytą valandą (aštuntą ar devintą);

17) žodžių girdėjimas garsuose (šaldytuvo burzgime, oro ošime, melodijose);

18) girdėjimas kaip „šneka“ kūno dalys;

19) psichotroninė gabumų lobotomija;

20) pasikartojančios „genijaus“ būsenos;

21) ir t. t.

Simptomų yra labai daug. Bet koks sutrikimas gali būti dirbtinės intervencijos požymis, nes kankinimui naudojamos įvairios priedangos. Kad galėtum tiksliai nustatyti ar esi TI, turi atitikti mažiausiai 5 pagrindiniai simptomai, pradedant nuo pradžių. Pats ryškiausias simptomas būna balsai galvoje. Aišku, visada naudojama „šizofrenijos“ priedanga, bet tikra šizofrenija būna labai retai, daug dažniau tai yra psichotronikos poveikis.

Pasaulyje yra daug organizacijų, kurios renka statistiką ir naudoja duomenis savo visuomeniniame aktyvizme, siekiant uždrausti žmogaus teises pažeidžiančias technologijas. Norėtųsi turėti šiokią tokią statistiką ir Lietuvoje, nes psichotronikos paveiktų žmonių yra ir čia.

Jeigu yra norinčių pasidalinti savo istorija siųskite ją el. paštu stereo.mdx@gmail.com

Asmeniniai duomenys nebus viešinami.


2016-07-02, paveiktųjų bendruomenė

Operacija „Pasipriešinimas“

Sintaksėje sudėtiniai sakiniai skirstomi į sujungiamuosius ir prijungiamuosius. Sujungiamieji sakiniai yra sintaksiškai lygiaverčiai ir juos galima išskaidyti į atskirus, savarankiškus sakinius. Prijungiamieji sakiniai nėra savarankiški ir jie tik pagrindinio sakinio papildymas, pridedantis kokią nors šalutinę informaciją prie pagrindinės. Pagal tą patį principą galima kalbėti apie socialinės pusiausvyros tipus. Pusiausvyra gali būti pirmo tipo, pagal sujungiamųjų sakinių modelį ir antro tipo, kai prie pagrindinio sakinio prijungiamas šalutinis, kuris priklauso nuo pagrindinio.

Pirmu atveju vieną ir kitą socialinį sluoksnį, arba organizaciją, riboja galia – jos yra lygiavertės, todėl neleidžia išbalansuoti pusiausvyros. Tačiau tokia pusiausvyra labai reta ir ji niekada nėra ilgaamžė, nes kas nors susikuria pranašumo svertų, kuriuos panaudoja situacijos išbalansavimui. Tada kita, „šalutinė“ grupė pradedama traktuoti tik savo naudos požiūriu. Ši grupė turi kažkaip papildyti pagrindinę, bet nuo jos visiškai priklausydama. Kitaip sakant, prijungiamojo principo ryšys yra didesnio ar mažesnio pavergimo situacija. Jos pagrindinė savybė ta, kad pašalinus papildomą informaciją, pagrindinė lieka, o pašalinus pagrindinę, prijungiamasis „sakinys“ netenka savo statuso ir pagrindiniu gali tapti, taip kaip ir sintaksėje, tik pertvarkydamas savo struktūrą.

Kokie yra pagrindiniai svertai suprasti nesudėtinga. Tai organizacija, psichologija ir technika. Natūralūs socialiniai vienetai yra individas, dar galima pridurti natūrali šeima, t. p. ir išplėsta. Toliau savo asmeninį svertą galima didinti tik jungiantis į didesnę grupę, kuri vadinama organizacija, nes toks grupės tvarkymas, su pasiskirstymu vaidmenimis, efektyviausias. Bendruomenės grupė jeigu nesuorganizuota, tai ji daug palaidesnė ir minkštesnė už suorganizuotą. Aukščiausia bendruomenės forma visgi yra organizacija.

Tad natūralu remtis savo šeima, bet jeigu ambicijos paprastu gyvenimu neapsiriboja, kuriama organizacija. Organizacija turi vienintelę paskirtį – išplėsti galią, kad būtų įmanoma pagal savo pageidavimus šokdinti kitus.

Kiti svertai yra tik priedas prie šio pagrindinio sverto. Psichologijos svertas rodo tik kaip efektyviai sutvarkytas informacinis ir simbolinis organizacijos valdymas. Kuo tvirtesni simboliai ir didesnis prisirišimas prie jų, matuojamas fanatizmo laipsniu, tuo stipresnė organizacijos psichologija ir ji gali būti pranašesnė net tuo atveju, jeigu nusileidžia pagal kitus kriterijus. Pavyzdžiu galima imti islamo organizacijas, kurias amerikiečiai lenkia tik technologiškai, bet jokiu būdu ne psichologiškai.

Skaityti toliau