Naujas žodis, naujoms ausims

Kiekvienas nesunkiai pastebi, kad mąstymas yra pagrindinis procesas, suteikiantis sąmonei asmeninį turinį ir formą. Kai žmogus veikia nemąstydamas, jis yra tik dalis to, kas jis yra iš tikro. Visas žmogus pasirodo tik per savo mintis. Bet tuo mąstymo svarba neapsiriboja, nes jis formuoja ne tik žmogaus asmenybę, bet ir visą gyvenimą, kuris yra jo minčių įkūnijimas. Gyvenimą pradedame kurti mąstydami. Kaip mąstome, toks ir gyvenimas. Todėl labai svarbu, kad mintys būtų „teisingos“, kad jos vestų į priekį, žmogaus nežlugdytų. Dėl šios priežasties svarbu mintis valdyti, nes nuo to prasideda savęs ir savo gyvenimo valdymas. Nevaldomos mintys neretai tampa pelke, iš kurios būna labai sunku išlipti. Pelke tada virsta ir gyvenimas. Norint ją pašalinti mąstymą būtina keisti.

Čia iškyla kalbos svarba, nes mintys labai glaudžiai susijusios su kalba. Mintys yra įvairūs žodžių lydiniai, kurie suriša mąstymą su išoriniu arba vidiniu pasauliu. Norint suteikti naują formą mąstymui, pagrindinis kelias yra iš naujo įsąvokinti žodyną ir pateikti gramatiką. Įsisavinus naujas formas, iš karto pasikeičia mąstymas, jis tampa naujas ir šviežias. Aišku, lengviau pasakyti negu padaryti, nes kalba linkusi stabarėti – pragyvenus nemažą dalį gyvenimo, pakeisti ją būna labai sunku. Tačiau tai nėra neįmanoma, ką puikiai iliustruoja iki senatvės išliekanti galimybė išmokti naują kalbą. Tereikia įveikti tingumą ir inerciją, arba pelkę, kuri trukdo judėti į priekį.

Eksperimentai su kalba dažnai blokuojami, nes kalba yra sąmonės valdymo įrankis. Jeigu esi išmokęs svetimą žodynėlį, tai priimi jo autorių teisę formuoti savo psichiką ir primesti savo valdžią, o jų tikslas ne tave sustiprinti, bet padaryti paklusniu įsakymų vykdytoju. Žodžiai dažnai naudojami kaip priedangos, su kuriomis mafija įteisina savo nusikaltimus, padaro juos normaliais ir įprastais. Žodis tėra fasadas ir maskuotė, už kurių slepiasi jo kūrėjo ketinimai ir intencijos. Jeigu priimi svetimą žodyną, tampi to žodyno vergu. Todėl reikia nebijoti kurti savo žodžius, griaunant sustabarėjusias vergovę įteisinančias formas.

Šie samprotavimai paaiškina, kodėl filosofija arba ezoterika užsiimantys žmonės neretai meta iššūkį kalbai ir kuria naują, savo sistemą. Juk pati gryna kalba jau yra tam tikras požiūris ir filosofija, kuri tam tikrus kelius uždaro, o tam tikrus atidaro. Jeigu nori eiti uždarytu keliu, turi tą kelią atsidaryti naujomis kalbos formomis. Pelkė yra svetima kalba, kuri sukurta tam, kad varžytų mąstymą ir sąmonę, o tuo pačiu asmenybę ir net visą gyvenimą. Jeigu bijai apeiti ar paspirti dvokiantį žodį – būk pasirengęs visą gyvenimą sėdėti kalėjime. O jeigu tokia perspektyva netenkina – ištrūkti yra vienas kelias.

Su kalba eksperimentuoti išdrįsta ne daug kas, daugiau kūrybos žmonės, tačiau nekūrybinį darbą dirbančiam žmogui – tai tabu. Į galvą kalamas klaidingas įsitikinimas, kad toks siekis prilygsta psichikos sutrikimui, nes kalba nepajudinama ir nejudintina tikrovė, nors yra nesunkiai suvokiama, kad visa ji dirbtinė, vadinasi sukurta. Tai reiškia: kaip buvo kuriama kadaise, taip pat kurti galima ir šiais laikais. Negana to, tam visiškai nebūtina būti mokslininku, kurių senovėje, kai kalba radosi, net nebuvo. Nebuvo ant popieriaus surašyto žodyno, nebuvo susisteminta gramatika, tačiau nepaisant to, visi viską žinojo, suprato ir gebėjo kurti.

Kurti galima įvairiai, kuriant gryną, nuogą kalbą, o galima skolintis iš kitų kalbų. Tai netgi nėra taip svarbu, svarbiau kokią išlaisvinančią galią turi naujos formos. Jeigu jos sugeba išsiurbti pelkę ir paleisti gyvenimą sraunia srove, jos padaro savo darbą.

Žmogų giliai išreikšti nėra skatinama, pirmenybė teikiama ne naujoms, bet standartinėms formoms, kurios buvo kuriamos tų, kurie siekė ne išvaduoti žmogų, bet jį įkalinti tam, kad būtų galima išnaudoti. Norint išreikšti giliai/naujai, reikia naujo žodynėlio. Tai keblu, nes užkerta kelią momentiniam visuotiniam supratimui, atstumia, nes naujų minčių įsisavinimui reikia daugiau pastangų ir energijos. Bet tai neturi stabdyti, nes tai tik laikinos kliūtys. Todėl neretai naudoju žodžius kurie gali atrodyti nesuprantami, kuriais noriu išreikšti kažkokias nesuprantamas mintis. Gali atrodyti, kad jos suprantamos tik man vienam ir tai atitinkamai sumenkina jų reikšmę. Tekstas tampa mistiškas, nors jo mintis būna tokia pat skaidri, kaip dienos šviesa.

Visame šiame kontekste noriu pateikti kelias naujas sąvokas, kurios yra įvairių kalbų žodžių lydiniai, kuriais išreiškiu savo supratimą apie žmogų ir pasaulį. Visą situaciją skaidau į struktūrą, kurią vadinu koncentrais, suprantamais kaip tam tikri apskritimai, kuriuose susikoncentruoja pamatiniai žmogaus dėmenys. Pirmas koncentras vadinamas reiforma, kurią sudaro žmogų supanti realybė, savyje slepianti daug neišreikštų sluoksnių, apie kuriuos pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Reiforma sukuria psichoformą, kuri yra žmogaus psichinis branduolys, iš kurio kyla visos pagrindinės žmogiškumo apraiškos. Tada psichoforma, sąveikoje su reiforma, pagimdo lingvoformą, su kuria apgaubiama visa žmogiška ir anapus žmogiška realybė.

Iš pradžių kalba būna labai maža, tik nedidelis garsinis/ženklinis burbulas, atsirandantis psichoformos viduje. Tačiau laikui bėgant ji plečiasi, kol apima visą žmogui pasiekiamą teritoriją. Iš pradžių žmogus kuria tik savo asmeninę, psichoforminę kalbą, kuri skirta sau ir savo vidui išreikšti. Tačiau plečiantis žmogaus veiklos mastams, kalba stengiasi patekti į  visas pačias atokiausias ir sunkiausiai pasiekiamas kerteles. Ji net siekia išreikšti tai, kas nematoma ir nepasiekiama tiesioginėms žmogaus manipuliacijoms. Taip atsiranda reiforminė kalba. Dar kitaip šią situaciją galima išreikšti kaip subjektinę kalbą ir objektinę. Yra kalboje, tiksliau žodyne, dalis, kuri atstovauja svetimą pasaulį ir dalis, kuri išreiškia tai, kas artima.

Reiforma gali turėti skirtingus ekstensyvumus ir gali savyje apimti skirtingus, įvairiems suvokimo tipams prieinamus horizontus. Pagal mano skirstymą išreikštas tik pirmas horizontas, kurį galima vadinti strata. Visi kiti horizontai įprastiniam suvokimui neišreikšti ir standartinei sąmonei jie net neegzistuoja. Hipostratos, esančios po strata, sukuria ekstreminę ribą, kuri žymį skirtį tarp fantazijos ir fakto. Kalba gali veikti ir tuščiuoju veikimu, nes jos prigimtyje slypi troškimas įvardinti ir įforminti – realybė, kuri neturi formos ir vardo nepriimama. Šitaip gaunamas pasaulio vaizdas, kuris primena mozaiką, sudarytą iš faktų ir intarpų su fantazijomis. Tačiau čia tikslas ne kažką demaskuoti, bet parodyti patį mechanizmą, kuriuo kuriama prasmė gyvenime. Žmogus apgaubia save kalba, pasakojimais, istorijomis, paaiškinimais, teorijomis, kurie užpildo visus minėtus koncentrus ir įformina bei įprasmina gyvenimą.

Kiekvienas žmogus ateina jau į paruoštą pasaulį, tačiau tas pasaulis gali taip ir likti svetimas, neįsisavintas. Paslaptis tame, kad šią formą yra įmanoma pakeisti, tereikia drąsiai pereiti visas gąsdinimui paruoštas lingvistines pelkes. Naujas žodynėlis reiškia naują mąstymą. Jeigu senas žodynas reiškia kalėjimą, tai naujas gali reikšti laisvę. Tereikia nepabūgti aplinkui tvyrančio priešiškumo ir fanatizmo. Reikia suprasti, kad tas fanatizmas dažnai būna suvaidintas sistemos aktorių. Kai pamato, kad pagąsdinti neįmanoma – darkytis iš karto nustoja.

Reikia neužmiršti, kad ši kūryba yra naujos prasmės kūrimas. Tikslas nebūtinai, kažką įrodyti ar atskleisti. Tikslas yra suteikti savo gyvenimui trokštamą formą. Galima iškelti klausimą – kodėl šį darbą turėtume atiduoti kitiems? Jų tikslas žodžiais surakinti sąmonę, kaip rankas antrankiais. Kodėl turėtume paklusniai jas atkišti? Tegul kūryba liejasi laisvai.

Oneiratyvas

Toliau pateikiami oneiratyvo nuosakos laikai, kurie naudojami kalbant apie sapno realybę. Kaip žinote, laikau, kad sapnas yra atskira signalinė sistema, kuri turi vidinės ir išorinės sistemos bruožų, ir sapno sensoriume vykstančius įvykius galima pažymėti specialiomis veiksmažodžio gramatikos priemonėmis.

Pagrindinė priemonė yra pagalbinis žodis κειμι, kuris reiškia, kad veiksmas, įvykis vyko, vyksta arba vyks sapne. Laikai yra trys ir sudaromi įprastiniais laikų priešdėliais kaip pavaizduota lentelėje. Dalelytė σε reikalinga pavaizduoti veiksmą labiau nerealistišką, kai jis vyksta visiškai svetimoje sapno sąmonės teritorijoje. Šitos dalelytės galima ir nenaudoti, tada gaunamas ganėtinai realistiškas siužetas.

Dabar keli žodžiai apie tris laikus. Yra sapno laikas, kuris visada būna dabartis, todėl yra esamasis, bet veiksmas, tikro pasaulio atžvilgiu gali būti suvokiamas kaip vykstantis dabartyje, ateityje, praeityje arba neapibrėžtame laike. Neapibrėžto laiko neįdėjau, bet jis yra taip pat numatytas. Tad kai sapnuojame ateitį, turime sakyti κειμι ορι-, kai sapnuojame praeitį – κειμι ιδε-, o kai sapnuojame dabartį paprasčiausiai κειμι.

Lietuviškai oneiratyvą galima paprasčiausiai vadinti sapno nuosaka. Be šio dar yra telepatyvas, kuris jau sukurtas, t.y., telepatijos nuosaka. Ir kai turėsiu duomenų apie transoriumą, bus įvestas transoratyvas. Viso to prasmė yra atspindėti visas pagrindines žmogaus signalines sistemas, pagal mano koncepciją.


O dabar noriu pateikti savo kalba parašytos pastraipos pavyzdį:

ενα γαφορι ελι σο ποτα σειροτο, πορεο, εν ψειμο, δχεγοραταν αριπελο αλοσυ κλοδα, ορισενδο κιχορεοξεν γεμοτοτ ες οριπαιρο φαβδορνι μαδετοτ. βι εν ψειμο, χη ζυο γαφορε βαξετο σατο ελιξεν φησοχε ε απδοκενορσο ες γερορι απδοχε ενα γαφορνι φολετονε τειοτι. ε λασο νοητοσει εν σειρο, χη πα βεθε ζογαχορι ορισατο λασο οχρε λυφοραταν αδιφολε ες πα ληβδοχε αριελι τολε ζογαχορνε φαβχοτι, ηει ορισατο γαφορατ κιμελοξεν. ορισελι ανεδε ες σιτε γαφορι, εψο πορεο ιγιοτο ορισελι ψεδοσε ξερ δοχε.

ena gafori eli so pota seiroto, poreo, en pseimo, dchegoratan aripelo alosu kloda, orisendo kichoreoksen gemotot es oripairo fabdorni madetot. bi en pseimo, che zuo gafore bakseto sato eliksen fesoche e apdokenorso es gerori apdoche ena gaforni foletone teioti. e laso noetosei en seiro, che pa bethe zogachori orisato laso ochre luforatan adifole es pa lebdoche arieli tole zogachorne fabchoti hei orisato gaforat kimeloksen. oriseli anede es site gafori, epso poreo igioto oriseli psedose kser doche.

Asmeninės kalbos yra labai įdomi perspektyva, kuri manau visuomenei padarytų daug gero, leistų išplėsti mąstymą ir ugdytų žmonių kūrybiškumą. Manau netgi, kad tokia filologinė disciplina turėtų būti dėstomα mokyklose ir vaikai būtų mokomi asmeninių kalbų kūrimo pagrindų. Savo vizijoje matau, kad kiekviena galingesnė organizacijα turės savo vidiniam naudojimui susikurtą kalbą ir visi norėdami tapti tos organizacijos nariai, turės kalbą išmokti. Bus viešos ir slaptos kalbos, prie kurių priėjimas bus laisvas arba ribojamas.


Laikas Veikiamoji rūšis Neveikiamoji rūšis
Esamasis
dabartyje
Εν κειμι (εδι) (ορι)βαζυ-σε
Προ κειμι βαζυ-σε
Σετ κειμι βαζυ-σε
Ηε κειμι βαζυ-σε
Ηα κειμι βαζυ-σε
Ξε κειμι βαζυ-σε
Σετορ κειμι βαζυ-σε
Ζοι κειμι βαζυ-σε


Οτα κειμι βαζυ-σε
Σομα κειμι βαζυ-σε
Σετι κειμι βαζυ-σε
Ηειτ κειμι βαζυ-σε
Ηαιτ κειμι βαζυ-σε
Ξετ κειμι βαζυ-σε
Σετοροι κειμι βαζυ-σε
Ζοιμε κειμι βαζυ-σε

Εν κειμι (εδι) (ορι)βαζυ-σε-τε
Προ κειμι βαζυ-σε-τε
Σετ κειμι βαζυ-σε-τε
Ηε κειμι βαζυ-σε-τε
Ηα κειμι βαζυ-σε-τε
Ξε κειμι βαζυ-σε-τε
Σετορ κειμι βαζυ-σε-τε
Ζοι κειμι βαζυ-σε-τε


Οτα κειμι βαζυ-σε-τε
Σομα κειμι βαζυ-σε-τε
Σετι κειμι βαζυ-σε-τε
Ηειτ κειμι βαζυ-σε-τε
Ηαιτ κειμι βαζυ-σε-τε
Ξετ κειμι βαζυ-σε-τε
Σετοροι κειμι βαζυ-σε-τε
Ζοιμε κειμι βαζυ-σε-τε

Esamasis
praeityje
Εν κειμι εδι (εδι) (ορι) βαζυ-σε
Προ κειμι εδι βαζυ-σε
Σετ κειμι εδι βαζυ-σε
Ηε κειμι εδι βαζυ-σε
Ηα κειμι εδι βαζυ-σε
Ξε κειμι εδι βαζυ-σε
Σετορ κειμι εδι βαζυ-σε
Ζοι κειμι εδι βαζυ-σε


Οτα κειμι εδι βαζυ-σε
Σομα κειμι εδι βαζυ-σε
Σετι κειμι εδι βαζυ-σε
Ηειτ κειμι εδι βαζυ-σε
Ηαιτ κειμι εδι βαζυ-σε
Ξετ κειμι εδι βαζυ-σε
Σετοροι κειμι εδι βαζυ-σε
Ζοιμε κειμι εδι βαζυ-σε

Εν κειμι εδι (εδι) (ορι)βαζυ-σε-τε
Προ κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Σετ κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Ηε κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Ηα κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Ξε κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Σετορ κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Ζοι κειμι εδι βαζυ-σε-τε


Οτα κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Σομα κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Σετι κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Ηειτ κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Ηαιτ κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Ξετ κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Σετοροι κειμι εδι βαζυ-σε-τε
Ζοιμε κειμι εδι βαζυ-σε-τε

Esamasis
ateityje
Εν κειμι ορι (εδι) (ορι) βαζυ-σε
Προ κειμι ορι βαζυ-σε
Σετ κειμι ορι βαζυ-σε
Ηε κειμι ορι βαζυ-σε
Ηα κειμι ορι βαζυ-σε
Ξε κειμι ορι βαζυ-σε
Σετορ κειμι ορι βαζυ-σε
Ζοι κειμι ορι βαζυ-σε


Οτα κειμι ορι βαζυ-σε
Σομα κειμι ορι βαζυ-σε
Σετι κειμι ορι βαζυ-σε
Ηειτ κειμι ορι βαζυ-σε
Ηαιτ κειμι ορι βαζυ-σε
Ξετ κειμι ορι βαζυ-σε
Σετοροι κειμι ορι βαζυ-σε
Ζοιμε κειμι ορι βαζυ-σε

Εν κειμι ορι (εδι) (ορι) βαζυ-σε-τε
Προ κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Σετ κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Ηε κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Ηα κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Ξε κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Σετορ κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Ζοι κειμι ορι βαζυ-σε-τε


Οτα κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Σομα κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Σετι κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Ηειτ κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Ηαιτ κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Ξετ κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Σετοροι κειμι ορι βαζυ-σε-τε
Ζοιμε κειμι ορι βαζυ-σε-τε

Dirbtinė kalba 2

Norėčiau pratęsti savo dirbtinės kalbos gramatikos viešinimą, pateikdamas tariamosios nuosakos lenteles. Tariamoji nuosaka turi tris laikus, nors tai gali atrodyti neįprasta, nes paprastai būna 2 laikai, o tariamoji nuosaka ateityje nenaudojama ir neišreiškiama. Tačiau logika įmanoma, nes sąlygos sakiniuose dažnai kalbama ir apie galimybes ateityje, kurios aprašomos ne būsimuoju laiku. Pagal sąlygos sakinius yra tokie variantai

  • „skaityčiau knygą, jeigu turėčiau“ (dabar, ateityje)
  • „būčiau skaitęs, jeigu būčiau turėjęs“ (praeityje)

Problema su būsimuoju lauku, kad kadangi veiksmas dar tik vyks ateityje, sąlyga gali būti išpildyta, net jeigu šiuo metu nėra. Tačiau tariamosios nuosakos logika ta, kad yra tokia galimybė, kad sąlyga bus neišpildyta, arba jos iš principo neįmanoma išpildyti jokioje ateityje. Tai keista logika, bet įmanoma.

Kaip matome, visi variantai turi neveikiamąją rūšį, kuri sudaroma vienodu principu visose nuosakose ir visuose laikuose, kad nebūtų bereikalingai perkraunama sistema informacija.

Tai yra standartinė veiksmažodžių sistemos dalis, kurią dar papildžius liepiamąja nuosaka, gaunamas įprastinis asmenuojamo veiksmažodžio variantas. Tačiau mano kalboje – tai ne viskas, nes turiu dar oneiratyvo ir telepatyvo nuosakas, kurių čia nepateikiu, bet padarysiu tai vėliau. Tai yra įdomiausios dalys – telepatinė ir sapno nuosaka.

Šią kalbą vadinu entų kalba, nuo asmeninio įvardžio en – aš, arba enor – siela. „Esu entas“ yra „elien ento“ arba tikru raidynu „ελιεν εντο“, „esame entai“ – „eliota entoni“ arba „ελιοτα εντονι“.

Tariamosios veiksmažodžių nuosakos sistema

Laikas Veikiamoji rūšis Neveikiamoji rūšis
Esamasis Εν βαζυ-ρ
Προ βαζυ-ρ
Σετ βαζυ-ρ
Ηε βαζυ-ρ
Ηα βαζυ-ρ
Ξε βαζυ-ρ
Σετορ βαζυ-ρ
Ζοι βαζυ-ρ


Οτα βαζυ-ρ
Σομα βαζυ-ρ
Σετι βαζυ-ρ
Ηειτ βαζυ-ρ
Ηαιτ βαζυ-ρ
Ξετ βαζυ-ρ
Σετοροι βαζυ-ρ
Ζοιμε βαζυ-ρ

Εν βαζυ-τε-ρ
Προ βαζυ-τε-ρ
Σετ βαζυ-τε-ρ
Ηε βαζυ-τε-ρ
Ηα βαζυ-τε-ρ
Ξε βαζυ-τε-ρ
Σετορ βαζυ-τε-ρ
Ζοι βαζυ-τε-ρ


Οτα βαζυ-τε-ρ
Σομα βαζυ-τε-ρ
Σετι βαζυ-τε-ρ
Ηειτ βαζυ-τε-ρ
Ηαιτ βαζυ-τε-ρ
Ξετ βαζυ-τε-ρ
Σετοροι βαζυ-τε-ρ
Ζοιμε βαζυ-τε-ρ

Būtasis Εν εδι-βαζυ-ρ
Προ εδι-βαζυ-ρ
Σετ εδι-βαζυ-ρ
Ηε εδι-βαζυ-ρ
Ηα εδι-βαζυ-ρ
Ξε εδι-βαζυ-ρ
Σετορ εδι-βαζυ-ρ
Ζοι εδι-βαζυ-ρ


Οτα εδι-βαζυ-ρ
Σομα εδι-βαζυ-ρ
Σετι εδι-βαζυ-ρ
Ηειτ εδι-βαζυ-ρ
Ηαιτ εδι-βαζυ-ρ
Ξετ εδι-βαζυ-ρ
Σετοροι εδι-βαζυ-ρ
Ζοιμε εδι-βαζυ-ρ

Εν εδι-βαζυ-τε-ρ
Προ εδι-βαζυ-τε-ρ
Σετ εδι-βαζυ-τε-ρ
Ηε εδι-βαζυ-τε-ρ
Ηα εδι-βαζυ-τε-ρ
Ξε εδι-βαζυ-τε-ρ
Σετορ εδι-βαζυ-τε-ρ
Ζοι εδι-βαζυ-τε-ρ


Οτα εδι-βαζυ-τε-ρ
Σομα εδι-βαζυ-τε-ρ
Σετι εδι-βαζυ-τε-ρ
Ηειτ εδι-βαζυ-τε-ρ
Ηαιτ εδι-βαζυ-τε-ρ
Ξετ εδι-βαζυ-τε-ρ
Σετοροι εδι-βαζυ-τε-ρ
Ζοιμε εδι-βαζυ-τε-ρ

Būsimasis Εν ορι-βαζυ-ρ
Προ ορι-βαζυ-ρ
Σετ ορι-βαζυ-ρ
Ηε ορι-βαζυ-ρ
Ηα ορι-βαζυ-ρ
Ξε ορι-βαζυ-ρ
Σετορ ορι-βαζυ-ρ
Ζοι ορι-βαζυ-ρ


Οτα ορι-βαζυ-ρ
Σομα ορι-βαζυ-ρ
Σετι ορι-βαζυ-ρ
Ηειτ ορι-βαζυ-ρ
Ηαιτ ορι-βαζυ-ρ
Ξετ ορι-βαζυ-ρ
Σετοροι ορι-βαζυ-ρ
Ζοιμε ορι-βαζυ-ρ

Εν ορι-βαζυ-τε-ρ
Προ ορι-βαζυ-τε-ρ
Σετ ορι-βαζυ-τε-ρ
Ηε ορι-βαζυ-τε-ρ
Ηα ορι-βαζυ-τε-ρ
Ξε ορι-βαζυ-τε-ρ
Σετορ ορι-βαζυ-τε-ρ
Ζοι ορι-βαζυ-τε-ρ


Οτα ορι-βαζυ-τε-ρ
Σομα ορι-βαζυ-τε-ρ
Σετι ορι-βαζυ-τε-ρ
Ηειτ ορι-βαζυ-τε-ρ
Ηαιτ ορι-βαζυ-τε-ρ
Ξετ ορι-βαζυ-τε-ρ
Σετοροι ορι-βαζυ-τε-ρ
Ζοιμε ορι-βαζυ-τε-ρ

Dirbtinės kalbos koncepcija

Jau gana ilgai turiu asmeninės, dirbtinės kalbos idėją, kurią pabandysiu pailiustruoti konkrečiu pavyzdžiu. Toliau pateikiamas gramatikos fragmentas, kuris yra iš mano kuriamos asmeninės kalbos savo asmeniniais tikslais. Gramatiką pavyko sukurti gana lengvai ir greitai, todėl, kad tai nėra gausiausia kalbos dalis. Daug sunkiau sekasi su žodynu, kurio kūrimas dėl tam tikrų pavyzdžių priežasčių yra įstrigęs. Tačiau darbas pagal galimybes bus atnaujinamas. Esmė ta, kad šis klausimas – dirbtinės kalbos sukūrimas ir jos išmokimas, nėra neišsprendžiamas. Aš kalbą kuriu rankiniu būdu, tačiau darbą labai palengvintų speciali kalbų kūrimo programinė įrangą, kurios pagalba kalba būtų užbaigta per kelias savaites, o išmokta per kelis mėnesius. Norėčiau, kad tokios programos būtų sukurtos, kad jos būtų laisvos, ir kalbos kūrimas taptų paprastu užsiėmimu.

Kam to reikia? Vystau idėją, pagal kurią žmonės pradėtų naudoti savo asmenines kalbas, draugų rate, organizacijose, žaidimuose, darbuose ir t.t. Norėčiau, kad kalbos diktatūra baigtųsi, kad mąstymas būtų išlaisvintas ir kiekvienas galėtų susikurti tokią kalbą, kokia geriausiai atspindi to žmogaus arba grupės pasaulį ir poreikius. Kalba yra pavojinga, nes kai ji tampa valdymo priemone sulydyta su mąstymu, ji į žmogaus sąmonę įrašo daugybę jo naikinimui prikurtų virusų, kuriuos išjungti galima tik turint savo kalbą ir savo mąstymą. Ir dirbtinių kalbų kultūra būtų vienas iš būdų pasiekti tokią vidinę laisvę. Manau, kad daugelio žmonių pasaulis nušvistų visai kitomis šviesomis, įdėjus į rankas tokią priemonę.

Idėją pabandžiau pats praktiškai įgyvendinti, ir čia vienas iš mano darbo pavyzdžių. Visko nebaigiau, nes nenaudoju programinės įrangos. Kiek žinau, tokia programinė įranga viešai neegzistuoja, bent jau asmeniniam naudojimui. O aš nesu programuotojas.

Toliau pateikiama veiksmažodžio bendratis ir asmenavimas tiesioginės nuosakos visais laikais. Čia nėra visa sistema, pavyzdys skirtas iliustruoti dirbtinės kalbos konstravimo galimybes, kurios yra neišsemiamos. Pagal pavyzdį galima sukurti kokius tik nori įvairiems tikslams patogius variantus. Naudojama graikiška abėcėlė, kuri buvo mano asmeninis pasirinkimas, tačiau galima naudoti bet kokią egzistuojančią, arba sukurti visiškai naują. Tikiuosi, kad graikiškos raidės nesudarys sunkumų suprasti idėjos esmę.

Sakinio pavyzdys:

ηε ελι σειρε φαβδοτο. Jis yra matantis vyras.

βαζυξεν – keliauti

1. εν βαζυ – aš keliauju
2. προ, σετ βαζυ – tu, tas kur anapus keliauji
3. ηε, ηα, ξε, σετορ βαζυ – jis, ji, tai, tas kur anapus – keliauja
4. ζοι βαζυ – tie kur anapus keliauja


1. οτα βαζυ – mes keliaujame
2. σομα, σετι βαζυ – jūs, jūs kur anapus keliaujate
3. ηειτ, ηαιτ, ξετ, σετοροι βαζυ – jie, jos, tie, tie kur anapus keliauja
4. ζοιμε βαζυ – tie kur anapus keliauja

Laikas Veikiamoji rūšis Neveikiamoji rūšis
Esamasis Εν βαζυ
Προ βαζυ
Σετ βαζυ
Ηε βαζυ
Ηα βαζυ
Ξε βαζυ
Σετορ βαζυ
Ζοι βαζυ


Οτα βαζυ
Σομα βαζυ
Σετι βαζυ
Ηειτ βαζυ
Ηαιτ βαζυ
Ξετ βαζυ
Σετοροι βαζυ
Ζοιμε βαζυ

Εν βαζυ-τε
Προ βαζυ-τε
Σετ βαζυ-τε
Ηε βαζυ-τε
Ηα βαζυ-τε
Ξε βαζυ-τε
Σετορ βαζυ-τε
Ζοι βαζυ-τε


Οτα βαζυ-τε
Σομα βαζυ-τε
Σετι βαζυ-τε
Ηειτ βαζυ-τε
Ηαιτ βαζυ-τε
Ξετ βαζυ-τε
Σετοροι βαζυ-τε
Ζοιμε βαζυ-τε

Būtasis paprastasis Εν εδι-βαζυ
Προ εδι-βαζυ
Σετ εδι-βαζυ
Ηε εδι-βαζυ
Ηα εδι-βαζυ
Ξε εδι-βαζυ
Σετορ εδι-βαζυ
Ζοι εδι-βαζυ


Οτα εδι-βαζυ
Σομα εδι-βαζυ
Σετι εδι-βαζυ
Ηειτ εδι-βαζυ
Ηαιτ εδι-βαζυ
Ξετ εδι-βαζυ
Σετοροι εδι-βαζυ
Ζοιμε εδι-βαζυ

Εν εδι-βαζυ-τε
Προ εδι-βαζυ-τε
Σετ εδι-βαζυ-τε
Ηε εδι-βαζυ-τε
Ηα εδι-βαζυ-τε
Ξε εδι-βαζυ-τε
Σετορ εδι-βαζυ-τε
Ζοι εδι-βαζυ-τε


Οτα εδι-βαζυ-τε
Σομα εδι-βαζυ-τε
Σετι εδι-βαζυ-τε
Ηειτ εδι-βαζυ-τε
Ηαιτ εδι-βαζυ-τε
Ξετ εδι-βαζυ-τε
Σετοροι εδι-βαζυ-τε
Ζοιμε εδι-βαζυ-τε

Būtasis artimasis Εν ικε-βαζυ
Προ ικε-βαζυ
Σετ ικε-βαζυ
Ηε ικε-βαζυ
Ηα ικε-βαζυ
Ξε ικε-βαζυ
Σετορ ικε-βαζυ
Ζοι ικε-βαζυ


Οτα ικε-βαζυ
Σομα ικε-βαζυ
Σετι ικε-βαζυ
Ηειτ ικε-βαζυ
Ηαιτ ικε-βαζυ
Ξετ ικε-βαζυ
Σετοροι ικε-βαζυ
Ζοιμε ικε-βαζυ

Εν ικε-βαζυ-τε
Προ ικε-βαζυ-τε
Σετ ικε-βαζυ-τε
Ηε ικε-βαζυ-τε
Ηα ικε-βαζυ-τε
Ξε ικε-βαζυ-τε
Σετορ ικε-βαζυ-τε
Ζοι ικε-βαζυ-τε


Οτα ικε-βαζυ-τε
Σομα ικε-βαζυ-τε
Σετι ικε-βαζυ-τε
Ηειτ ικε-βαζυ-τε
Ηαιτ ικε-βαζυ-τε
Ξετ ικε-βαζυ-τε
Σετοροι ικε-βαζυ-τε
Ζοιμε ικε-βαζυ-τε

Būtasis pasakojamasis Εν ξε-βαζυ
Προ ξε-βαζυ
Σετ ξε-βαζυ
Ηε ξε-βαζυ
Ηα ξε-βαζυ
Ξε ξε-βαζυ
Σετορ ξε-βαζυ
Ζοι ξε-βαζυ


Οτα ξε-βαζυ
Σομα ξε-βαζυ
Σετι ξε-βαζυ
Ηειτ ξε-βαζυ
Ηαιτ ξε-βαζυ
Ξετ ξε-βαζυ
Σετοροι ξε-βαζυ
Ζοιμε ξε-βαζυ

Εν ξε-βαζυ-τε
Προ ξε-βαζυ-τε
Σετ ξε-βαζυ-τε
Ηε ξε-βαζυ-τε
Ηα ξε-βαζυ-τε
Ξε ξε-βαζυ-τε
Σετορ ξε-βαζυ-τε
Ζοι ξε-βαζυ-τε


Οτα ξε-βαζυ-τε
Σομα ξε-βαζυ-τε
Σετι ξε-βαζυ-τε
Ηειτ ξε-βαζυ-τε
Ηαιτ ξε-βαζυ-τε
Ξετ ξε-βαζυ-τε
Σετοροι ξε-βαζυ-τε
Ζοιμε ξε-βαζυ-τε

Būsimasis Εν ορι-βαζυ
Προ ορι-βαζυ
Σετ ορι-βαζυ
Ηε ορι-βαζυ
Ηα ορι-βαζυ
Ξε ορι-βαζυ
Σετορ ορι-βαζυ
Ζοι ορι-βαζυ


Οτα ορι-βαζυ
Σομα ορι-βαζυ
Σετι ορι-βαζυ
Ηειτ ορι-βαζυ
Ηαιτ ορι-βαζυ
Ξετ ορι-βαζυ
Σετοροι ορι-βαζυ
Ζοιμε ορι-βαζυ

Εν ορι-βαζυ-τε
Προ ορι-βαζυ-τε
Σετ ορι-βαζυ-τε
Ηε ορι-βαζυ-τε
Ηα ορι-βαζυ-τε
Ξε ορι-βαζυ-τε
Σετορ ορι-βαζυ-τε
Ζοι ορι-βαζυ-τε


Οτα ορι-βαζυ-τε
Σομα ορι-βαζυ-τε
Σετι ορι-βαζυ-τε
Ηειτ ορι-βαζυ-τε
Ηαιτ ορι-βαζυ-τε
Ξετ ορι-βαζυ-τε
Σετοροι ορι-βαζυ-τε
Ζοιμε ορι-βαζυ-τε