Insaideriai

Insaiderių klasifikacija

Šį kartą pakalbėsime apie insaiderius ir jų viešinamą informaciją. „Insaideris“ yra angliškas žodis, padarytas iš kito žodžio „inside“, kuris reiškia „viduje“ arba „esantis viduje“. Koks nors žmogus, esantis kitos organizacijos viduje, turi priėjimą prie jos informacijos ir gali ją atskleisti kitiems. Informacija gali dominti todėl, kad ji įrodo nusikaltimus, aktuali žmonėms, nes liečia jų gyvenimus, ateitį, parodo slaptas žinias, planus ir t.t.

Informacija yra slaptinama todėl, kad daugelis organizacijų sudarytos hierarchiškai ir kiekvienas lygis hierarchijoje turi tik sau skirtą informaciją, kurią kitiems žinoti uždrausta. Tai, kad galėtum vadintis insaideriu, pirmiausiai reikia turėti pakankamą lygį organizacijoje, kad prie tos informacijos turėtum tiesioginį priėjimą ir galėtum dokumentus kopijuoti. Tai visada eina prieš organizacijos įstatymus ir insaideris, kuris informaciją gauna slapta, rizikuoja savo gyvenimu.

Hierarchiją įprasta vaizduoti piramide, arba tiksliau į viršų smailėjančiu trikampiu. Tačiau vertikalus trikampis yra metafora, nes realiai erdviškai niekas nėra „aukščiau“. Trikampis yra horizontalus, paguldytas ant žemės paviršiaus ir jo smailėjimas rodo, kad siaurėja ratas galimybių prieiti prie tam tikrų organizacijos padalinių ir jų resursų. Informacija saugoma, tad ją galima tik pavogti patenkant į vidų neteisėtai (hakeriai) ir būnant nelojaliu insaideriu, kuriam rūpi žmonės, gyvenantys gyvenimus „žemesniame“ sluoksnyje.

Pabandykime klasifikuoti, kokio tipo būna insaideriai:

a) tie, kurie informaciją gauna per faktinį pasaulį, kurį aš vadinu fiksatu: jie savo informaciją gali grįsti dokumentais, įrodymais; arba būti tik liudininkai (eyewitness);

b) tie, kurie informaciją gauna per savo vidų, per laksatą: tokie žmonės prie dokumentų priėjimo neturi, bet informaciją gauna kaip kontaktiniai insaideriai, telepatiškai;

c) imitaciniai, kurie dažniausiai neturi jokių įrodymų ir mes turime tikėtų jų žodžiais; tokie gali vaizduoti išorinius arba vidinius insaiderius, bet be savo žodžių, neturi jokių įrodymų ir didelė tikimybė, kad jų istorijos išgalvotos.

(daugiau…)