D. Wilcock

Ar alternatyva tik pramoga?

Ezoterikų ir konspiracijos teoretikų vienas iš tikslų yra iš tos informacijos, kuri žinoma ir prieinama viešai, išlukštenti informaciją, kurią norima laikyti paslėptą nuo visuomenės. Dalį tos informacijos jie gali žinoti patys, iš savo tiesioginio patyrimo, kita dalis gaunama iš šaltinių ir ja reikia pasitikėti, nes tai gali būti ne tik informacija, bet ir dezinformacija. Žinoma informacija yra faktai, numatoma – tik galimybės. Galimybes taip pat svarbu žinoti, nes jos yra galimi judėjimo keliai ateityje, kuriems reikia būti pasiruošus.

Pažiūrėkime, kaip turi būti dirbama su informacija. Pradėti reikia nuo to, kad ji gali būti suformuluota ir artikuliuota žodžiais, o gali tekti šį darbą padaryti patiems. Tarkime, yra vieši pareiškimai, sprendimai, elgesys ir veiksmai, tam tikri įvykiai, kurie gali rodyti tam tikrus tikslus, siekius. Reikia pasistengti juos aiškiai suformuluoti ir svarbiausia – už deklaruojamo viešųjų ryšių fasado pamatyti tikrus planus. Tai, kas matoma tiesiogiai, kas užfiksuota suvokime yra faktai, tačiau ši informacija ne visada rodo pilna paveikslą. Tai būna tik dalis vaizdo, o kita dalis yra tik kaip galimybė. Kiekvieno žmogaus tikslas šią galimybę susiaurinti iki maksimalaus įmanomo tikslumo, naudojant visas savo žinias ir visą turimą gyvenimo patirtį. Juk kiekvienas žino kas yra pasaulis, kas yra žmogus, kas yra visuomenė, ir tai leidžia daryti pakankamai tikslius vertinimus.

Toliau tenka naudotis šaltiniais, kurie ne visada patikimi, gali turėti savų interesų, gali siekti klaidinti ar kažkuo pasinaudoti. Toliau pamėginsiu paaiškinti, kaip yra vertinamas šaltinis. Jo informacija pagal patikimumą skirstoma taip pat į tiesiogiai patirtą ir gautą iš kažko kito. Tiesiogiai patirta informacija priklauso nuo žmogaus horizonto. Kad jį nustatytume turi būti įvertinta šaltinio vieta pasaulio sistemoje: kiek jis arti prie dominančių uždarų zonų pagal savo pareigas, funkcijas ir kontaktus. Horizontas yra erdvės, tai yra erdvinė galimybė prieiti prie aktualių informacijų, jeigu jis dirba kokioje nors organizacijoje, užima svarbias pareigas ir t.t. Taip pat horizontas yra laiko – jis aprėpia pirmiausiai dabartį, paskui visą praeitį. Ateitis tiesioginio patyrimo neaprėpiama, bet galima žinoti planus – tada informacija gaunama ne iš patyrimo, bet iš šaltinių.

Vieno žmogaus visi horizontai nebūna labai platūs, ypač jeigu jis priklauso žemam sluoksniui, bet jie gali būti išplėsti šaltiniais. Tai reiškia, kad priėjimą žmogus gali turėti ne tik tiesiogiai prie įvykių, bet prie informacijos surinktos kitų. Vadinasi šie du aspektai – žmogaus vieta ir galimybė prieiti prie šaltinių – yra susiję. Visada domina žmonės, turintys priėjimą prie uždarų zonų ir norintys jų informaciją paskelbti visuomenei. Tai yra pavojinga, nes už paslapčių viešinimą galima sumokėti net gyvybe. Priežastis paprasta: priimami į organizaciją žmonės pasirašo neviešinimo pasižadėjimus ir juos perspėja kokios už atskleidimą gresia bausmės, todėl tokie žmonės visada žino ką daro ir kuo rizikuoja. Tačiau kartais informacija būna tokia svarbi, kad žmogus nepaiso pavojaus dėl gero darbo.

(daugiau…)

D. Wilcock „Pakilimo paslaptys“

Rugpjūčio 30 d., 2016 m. išėjo beveik metus reklamuota D. Wilcock‘o knyga „Pakilimo paslaptys: kosminio mūšio tarp gėrio ir blogio atskleidimas“. Kadangi prieš tai rašytų dviejų knygų nebuvau skaitęs, šios knygos laukiau su nekantrumu, nes buvo tvirtinama, kad tai – ilgai laukto „Atskleidimo“, kuris turi įrodyti nežemiškas civilizacijas ir slaptą kosminę programą, dalis. Prieš tai, ne per seniausiai buvau skaitęs naujausią D. Icke‘o knygą, kuri man padarė gana gerą įspūdį, nors ne su viskuo ką jis teigia galiu sutikti. Tačiau knyga parašyta gerai, kaip patyrusio tokio žanro knygų rašytojo. Kažko panašaus tikėjausi ir iš Wilcock‘o naujausios knygos. Ir iš dalies šie lūkesčiai buvo išpildyti. Tačiau ši knyga turi trūkumų.

Mano akimis žiūrint, pirmas trūkumas, kad „atskleidimas“ vykdomas asmeniniame kontekste, todėl pirmą knygos dalį sudaro gana ilga vaikystės biografija (nuo gimimo iki maždaug 20 m. amžiaus) ir nelabai aišku, kuo ši biografija naudingai prisideda prie knygos pagrindinių temų. Jo mintį galima suprasti. Visa ši nežemiškų civilizacijų konspiracijos teorija, visada skleidžiasi žmonių asmeninių gyvenimų kontekste ir ji siejamos su asmeniniu augimu, parodo žmogaus pereitus raidos etapus, kurios galutinis rezultatas – įsiliejimas į NSO tikėtojų bendruomenę, kuri jau seniai yra tapusi ezoterine. Taip pat, viena iš knygos temų, kaip ir sako pats pavadinimas, yra asmeninio pakilimo tema (ezoterikos terminais šnekant, kvantinis šuolis į ketvirtą, penktą ir aukštesnę dimensijas) ir Wilcock‘ui jo vaikystės biografija yra kelio link šio tikslo dalis. Todėl jam asmeniškai NSO, nežemiškų civilizacijų, alternatyvios istorijos, kosminės archeologijos temos yra labai glaudžiai susijusios su jo gyvenimo keliu. Lygiai taip pat ir kitiems žmonėms, kurių gyvenimai neatskiriamai suaugę su tokiomis temomis jų sąmonėse ir šią dalį išmetus, liktų tik sausa, bekraujė teorija, kuri gali apeliuoti tik į smalsų intelektą. Bet daugumai žmonių tai yra jų gyvenimo aistra. Todėl jie nenori šių temų atskirti nuo savo biografijos.

Taip pat ir D. Icke‘as kiekvieną naują knygą pradeda trumpa savo gyvenimo kelio istorija, ypač šio kelio pradžia. Wilcock‘as paskiria tam pusę knygos. Tai yra trūkumas tik todėl, kad Wilcock‘o biografija nėra įspūdinga, nors papasakota nuoširdžiai ir, reikia tikėtis, be melo, nesistengiant nei kiek pagrąžinti savo gyvenimo. Jaučiu, kad panašią taktiką jis naudoja ir ankstesnėse savo knygose, tačiau jų nesu skaitęs, todėl negaliu pasakyti, kiek autoriui tai būdinga. Aišku tik viena, kad visos savo biografijos jis nėra pasakojęs nei vienoje ankstesnėje savo knygoje. O dabar, visi kas šiuo žmogumi domisi, žinos didelė dalį jo gyvenimo kelio pradžios, pavyzdžiui, kad ne visada buvo labai stropus mokinys, turėjo viršsvorį ir rūkė marichuaną bei vartojo LSD, o gal ir ką nors stipriau. Tačiau pasiekęs kritinį momentą, nusprendė šias priklausomybes įveikti. Klausimas tik, kodėl knygoje apie nežemiškas civilizacijas, NSO, alternatyvią istoriją tai turime žinoti.

(daugiau…)