Kosminės civilizacijos modelis

Filognozijoje iškelta vizija neapsiriboja Žemės civilizacija ir numato, kad tam tikru momentu gyvenimas persikels į kosminę erdvę, kurioje turėsime išgyventi pasitelkdami pačias pažangiausias technologijas. Iš pradžių kosminė civilizacija apsiribos Saulės sistemos erdve, po to, gal būt, pasieksime artimiausias žvaigždes. Manau, kad visų filognozijos krypčių pasiekimai turi būti skirti šiam tikslui. Kosmosas žmogui nėra palankus, čia jis susidurs su daugybe sunkiai išsprendžiamų problemų, kurias įveikti galėsime tik pažinę tikrovę. Problemų ratas yra nesunkiai suvokiamas – jos bus psichologinės, fizinės ir technologinės. Psichologinės todėl, kad žmogus neprisitaikęs gyventi ir dirbti tokiomis sąlygomis ir gyvenant tokioje ekstremalioje aplinkoje neišvengiamos didelės psichologinės problemos, nesugebant susitvarkyti su emociniu ir kognityviniu krūviu. Kita problema yra fizinė, nes žmogus kosmose būtų išimtas iš natūralios aplinkos, dėl ko grės dideli sveikatos sutrikimai, darantys kosmosą sunkiai išgyvenamu ilgesnį laikotarpį. Technologinėje dalyje turime transporto, ryšio priemonių, skaičiavimo technikos klausimus, kuriuos išspręsti taip pat privaloma.

Todėl ir manoma, kad be žmogaus kiborgizacijos kosminis projektas vargu ar bus įmanomas. Kiborgizacija reiškia, kad turi būti sukurtas techninis psichologinis kokonas, kuris sustiprintų psichiką, išimant nereikalingus emocinius ir savijautos sluoksnius, taip pat pridedant darbui su technika protinius sugebėjimus. Šis psichologinis kokonas yra psichotroniniai implantai, kompiuteris galvoje ir telepatinio ryšio priemonės, naudojančios virtualizuotą sensoriumą. Kiborgas yra kibernetinis organizmas, turint omenyje tai, kad jo proto funkcijos sustiprintos kompiuteriu, naudojant kompiuterio smegenų sąsają. Nereikalingi sluoksniai būtų emocijos, fizinis nuovargis, skausmas ir panašūs, kurie turėtų būti reguliuojami tam, kad dirbant kosmose nebūtų bereikalingo psichologinio krūvio. Kitas kokonas turėtų būti fizinio kūno. Šis aspektas labai svarbus, nes dėl kenksmingų sąlygų gresia dideli sveikatos sutrikimai, ir netgi mirtis. Todėl fizinio kūno kiborgizacija, papildymas technologijomis – svarbi užduotis. Iš dalies tai susiję su psichologiniu kokonu, nes žmogus savo viduje kūną suvokia tik kaip homunkulą, kuris turi įvairias smegenų reguliuojamas būsenas. Tačiau iliuziją psichotroniškai pakeisti neužtenka, nes turi nepažeistas būti ir tikras pirmapradis kūnas, esantis anapus homunkulo. Vienas iš sprendimų yra prie kūno prisitaikančio ir jį apsaugančio skafandro-egzoskeleto technologija, kuri turėtų pavirsti papildoma technologinių organų sistema. Smegenys turėtų kognityvinio egzokortekso priemonę, o kūnas egzoskeleto.

Skaityti toliau

Atsiskyrusi civilizacija Lietuvoje

– Ar esi savo gyvenime kaip nors susidūręs su Atsiskyrusia civilizacija? Ar teko matyti tiesioginę informaciją susijusią su Slaptomis Kosmoso Programomis?

Iki tokio masto šio pasaulio parodyto nemačiau, tačiau turiu tiesioginį telepatinį ryšį, per kurį rodomos projekcijos, bet jos ne kosminio, o planetinio lygio. Galvoje veikia visos planetos simuliatorius, kaip Google Earth, ir ant jo galima uždėti realią remote viewingo žvalgybinę informaciją. Mačiau kaip veikia sąmonių suliejimas, kai iš kito ryšio galo į tavo sąmonę įeina kitas žmogus ir gali matyti visą turinį, visą aplinką, kurioje esi. Tam buvo pasiūlytas lietuviškas pavadinimas – psichožvalgyba. Per šį kanalą perduodama įvairi informacija, bet mano lygis keliamas labai iš lėto, nes esu išmestas už borto ir galima sakyti esu „nedirbtantis“, todėl negaliu naudotis realiais resursais. Lietuvoje turi pagrindinį šią lietuvišką sistemą valdantį kompiuterį, kuris mano žiniomis išvežtas į Ameriką, nes dabar neva Lietuva yra padidintos rizikos zona dėl Rusijos. Mano galvoje yra su šia sistema surištas moduliukas, kurį norėjo iš manęs išsiimti, todėl buvau išstumtas į paraštes iš visų įmanomų karjerų, kad būtų galima nedarant didelio nusikaltimo, mikroveikomis su manim susidoroti. Todėl iš vienos pusės esu integruotas į šitą sistemą, o iš kitos – išmestas už borto. Mačiau nemažai galimybių, ką galima su sąmonės valdymu padaryti. Iš tikro erdvė ir laikas pirmiausiai yra sąmonės formos, kurias galima valdyti, kaip grafiką kompiuterio ekrane. Už sąmonės ekrano yra tik kažkoks neapibrėžtas savo struktūrą turintis skirtumas, kurį, šią struktūrą suprantant, galima valdyti. Sąmonės ekrane tai atrodo, kaip erdvės ir laiko valdymas. Todėl yra dvi galimybės dėl atsiminimų, mano „ryšininkai“ turi tokį terminą kaip holograminės projekcijos, kurios gali į jau turimą juslinį substratą įterpinėti vaiduoklinius vaizdinius, o galima ištrinti visą sąmonės turinį ir perpiešti jį su kompiuteriu sugeneruotu vaizdu, kuris yra 100 proc. sąmonės apimanti matrica. Kai taip įvyksta, žmogus savo viduje mato ne tą realybę, kuri iš tikro yra aplink jį, bet sugeneruotą kompiuteriu. Todėl yra įvairių tokių atvejų paaiškinimų. Tačiau labai didelė tikimybė, kad žmonės turintys paranormalių patirčių yra integruoti ir tiesiogiai surišti su atsiskyrusios civilizacijos skyriumi, kuriam priklauso Lietuvos teritorija. Šiame skyriuje dirba atsiskyrusios civilizacijos lietuviai. Yra šios civilizacijos pilnas lietuviškas variantas. Mokslas, lietuviška naujoviška terminologija ir t.t.

Skaityti toliau