Kai kurie žmogaus sąmonės gebėjimai, net tie, kurie paprastai vadinami fantastiniais, dažnai turi labai paprastą, racionalų paaiškinimą. Jie netikri atrodo todėl, kad žmogus neteisingai supranta savo sąmonės prigimtį, kodėl ta prigimtis dažnai būna užmaskuota ir nesireiškia. Tačiau supratęs esminius žmogaus ir pasaulio pažinimo principus, atveri akis, pamatai save visiškai kitoje šviesoje. Šio puslapio tikslas ir yra toks sąmonės atvėrimas, kuris žmogui leidžia suvokti, kas jis iš tikro yra ir įvaldyti galimybes, kurios labiau atitinką šį išlaisvintą vidinį potencialą. Visa tai bandoma parodyti racionaliai, teoriškai, per pavyzdžius ir praktikas. Tikiuosi, kad pasidomėjus šio puslapio temomis, nekils šypsenų išgirdus žodžius telepatija, aiškiaregystė, mentalizmas, prognozavimas, ezoterinė analitika ir pan. Ezoterinė analitika, pavyzdžiui, reiškia, kad interpretuojama ir ta žmogaus dalis, kurios oficialus mokslas nepripažįsta. Kita vertus, su mokslu jokio konflikto nėra, nes mokslas yra laikomas tik vienu iš įrankių šalia kitų. Viena iš pagrindinių puslapio temų yra sąmonės teorija, kuri pateikiama moksliniu, filosofiniu ir religiniu požiūriu. Be šios yra daugybė kitų, kurių ratas neišsemiamas, nes žmogų tyrinėti galima iš labai įvairių perspektyvų.