Laiko valdymo technologijos

Kuriant prielaidas laksatiniam ekranui (kuris modeliuojamas prote), išsikristalizavo idėja paaiškinanti kai kuriuos kvantinės mechanikos reiškinius, susijusius su atbuliniu priežastingumu, t. y. iš ateities į praeitį. Tai vienas iš kvantinės mechanikos eksperimentuose nustatytų paradoksų, kad priežastingumas laike neturi fiksuotos krypties ir gali veikti tiek į iš ateities į praeitį, tiek iš praeities į ateitį. Tai yra labai keista, nes visi prisirišę prie sąmonės perspektyvos, kuri yra srautinė ir procesinė, panardinta į nuolatinį tapsmą, turintį tik vieną kryptį – iš ateities per dabartį į praeitį. Tai klasikinio mokslo pagrindinė aksioma. Mano filognozijose jau buvo parodyta, kad sąmonė ne pati tikrovė, bet vieta, kur surenkama ir sujungiama informacija apie ją. Vadinasi tai kas atrodo sąmonei – nebūtinai tiesa. Kadangi mus domina pati tikrovė, turime šias suvokimo iliuzijas pašalinti. Tai galime bent iš dalies padaryti kurdami laksatinį dėmenų ekraną.

Į visą logiką čia nesigilinsiu, nors savo juodraščiuose turiu pilną variantą; čia pateiksiu tik rezultatus. Proto-ekrano pradžia yra dvi sąvokos, tokios kaip a) kontinuumo pradmuo, kuris yra neišreikštas, į geometrinį tašką sutrauktas kontinuumas, ir b) skirtumas, kuris prideda geometriniam taškui matavimus. Skirtumus išskirdami į atskirus tipus, pridedame į kontinuumo pradmenį ekrano dėmenis. Klasikinėje lentelėje yra tokie trys skirtumo tipai: struktūrinis skirtumas (substancija), statinis skirtumas (erdvė) ir dinaminis skirtumas (judėjimas, kismas). Į kiekvieną skirtumo tipą įdedame dar vieną parametrą, kuris rodo judėjimą nuo paprasto, prie sudėtingo. Judant link paprasto – skirtumo mažėja, judant link sudėtingo – skirtumo daugėja. Visi šie dėmenys susiję, ir formuoja ekraną, kuriame modeliuojama informacija, o tai pasiekiama į kontinuumą įdedant matematiką.

Skaityti toliau

Psichotronika (2)

 1. Ką persekioja

Kitas klausimas yra ką persekioja. Tai suprasti svarbu, nes gebant kategorizuoti galima numatyti metodus, kurie parenkami priklausomai nuo to, kas yra taikinys. Aš bandau apžvelgti visumą, tie kas domisi konkrečiu atveju, turi toje visumoje surasti to atvejo vietą. Manau, kad tokiam kategorizavimui, bent pradžiai, geriausiai tinka du kriterijai – amžius ir socialinis statusas. Pagal amžių yra tokios grupės:

 1. 14 – 28 laikotarpis kai kuriama karjera ir pagrindinis tikslas tam sutrukdyti,
 2. 28 – 45 karjera būna sukurta ir šio laikotarpio tikslas yra anuliuoti pasiekimus,
 3. 45 – 70 aukščiausios įmanomos valdžios amžius ir tikslas yra išstumti iš valdžios,
 4. virš 70, tai amžius, kuriame visos intrigos būna pasibaigusios, bet tai būna „bausmių“ laikotarpis.

Pirmos dvi kategorijos, kai amžius dar gana jaunas ir žmogus pats dar nebūna spėjęs „prisidirbti“, dažniausiai tapimo taikiniu priežastis būna tėvų problemos, nes vaikų kankinimas yra būdas šantažuoti tėvus. Vėlesniame amžiuje žmogus jau nukenčia tiesiogiai nuo savo veiklos. Šias kategorijas galima naudoti dviem būdais: pirmas, nustatant kada prasidėjo persekiojimas, o jis gali prasidėti visais šiais tarpsniais; antras, vertinant kokios bus kitos formos, jeigu persekiojimas trunka ilgai ir aprėpia kelis tarpsnius, nes kiekviena kategorija turi savo persekiojimo formas.

Skaityti toliau

Atsiskyrusi civilizacija Lietuvoje

– Ar esi savo gyvenime kaip nors susidūręs su Atsiskyrusia civilizacija? Ar teko matyti tiesioginę informaciją susijusią su Slaptomis Kosmoso Programomis?

Iki tokio masto šio pasaulio parodyto nemačiau, tačiau turiu tiesioginį telepatinį ryšį, per kurį rodomos projekcijos, bet jos ne kosminio, o planetinio lygio. Galvoje veikia visos planetos simuliatorius, kaip Google Earth, ir ant jo galima uždėti realią remote viewingo žvalgybinę informaciją. Mačiau kaip veikia sąmonių suliejimas, kai iš kito ryšio galo į tavo sąmonę įeina kitas žmogus ir gali matyti visą turinį, visą aplinką, kurioje esi. Tam buvo pasiūlytas lietuviškas pavadinimas – psichožvalgyba. Per šį kanalą perduodama įvairi informacija, bet mano lygis keliamas labai iš lėto, nes esu išmestas už borto ir galima sakyti esu „nedirbtantis“, todėl negaliu naudotis realiais resursais. Lietuvoje turi pagrindinį šią lietuvišką sistemą valdantį kompiuterį, kuris mano žiniomis išvežtas į Ameriką, nes dabar neva Lietuva yra padidintos rizikos zona dėl Rusijos. Mano galvoje yra su šia sistema surištas moduliukas, kurį norėjo iš manęs išsiimti, todėl buvau išstumtas į paraštes iš visų įmanomų karjerų, kad būtų galima nedarant didelio nusikaltimo, mikroveikomis su manim susidoroti. Todėl iš vienos pusės esu integruotas į šitą sistemą, o iš kitos – išmestas už borto. Mačiau nemažai galimybių, ką galima su sąmonės valdymu padaryti. Iš tikro erdvė ir laikas pirmiausiai yra sąmonės formos, kurias galima valdyti, kaip grafiką kompiuterio ekrane. Už sąmonės ekrano yra tik kažkoks neapibrėžtas savo struktūrą turintis skirtumas, kurį, šią struktūrą suprantant, galima valdyti. Sąmonės ekrane tai atrodo, kaip erdvės ir laiko valdymas. Todėl yra dvi galimybės dėl atsiminimų, mano „ryšininkai“ turi tokį terminą kaip holograminės projekcijos, kurios gali į jau turimą juslinį substratą įterpinėti vaiduoklinius vaizdinius, o galima ištrinti visą sąmonės turinį ir perpiešti jį su kompiuteriu sugeneruotu vaizdu, kuris yra 100 proc. sąmonės apimanti matrica. Kai taip įvyksta, žmogus savo viduje mato ne tą realybę, kuri iš tikro yra aplink jį, bet sugeneruotą kompiuteriu. Todėl yra įvairių tokių atvejų paaiškinimų. Tačiau labai didelė tikimybė, kad žmonės turintys paranormalių patirčių yra integruoti ir tiesiogiai surišti su atsiskyrusios civilizacijos skyriumi, kuriam priklauso Lietuvos teritorija. Šiame skyriuje dirba atsiskyrusios civilizacijos lietuviai. Yra šios civilizacijos pilnas lietuviškas variantas. Mokslas, lietuviška naujoviška terminologija ir t.t.

Skaityti toliau

Psichotronika

 1. Psichotroninis persekiojimas
 2. Kas persekioja
 3. Ką persekioja
 4. Kodėl persekioja
 5. Priemonės
 6. Metodai
 7. Technologija
 8. Kaip gintis

 

 1. Psichotroninis persekiojimas

Gyvename valdomoje visuomenėje, suorganizuotoje hierarchiniu principu, todėl gyvenimo formavimo pagrindinis elementas tampa valdžia kartu su priemonėmis, kuriomis ji visiems likusiems primeta savo tvarką. Seniau tai buvo atviras psichologinis ir fizinis smurtas, dabar šie metodai ištobulinti, iš fasado patraukti į žmogui nematomą pusę. Todėl iš pradžių reikia atskirti sąvokas – kur yra psichotroninis valdymas, o kur yra psichotroninis persekiojimas. Šios sąvokos glaudžiai susijusios, bet skiriasi agresijos ir smurto lygiu. Kuomet esi tik valdomas, tave paprasčiausiai išnaudoja kaip vergą, skaičiuodami naudą ir pelną. Tačiau kai bandai iš šio kalėjimo išsiveržti, arba išeini iš nustatytų rėmų, valdymas pereina į persekiojimą, kurio tikslas arba susidoroti, sutvarkyti arba likviduoti. Kadangi kaip avinai esate skaičiuojami ir vertinami, kažkokia dalis išbrokuojama kaip nereikalingi, niekam tinkami arba atliekami, bet paprastai likviduoti dėl fasadinio spektaklio negali, tai padaroma mikroveikomis, lėtai, veikiant pusę ar net visą gyvenimą, kad valstybė į savo sąskaitą neįsirašytų žmogžudystės.

Skaityti toliau